อาหาร

อาหารเย็น

เราสามารถให้บริการอาหารเย็นแบบโฮมเมดโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
อาหารมื้อเย็นจะจัดเตรียมโดยเจ้าของ

ราคา 4000 เยน (รวมภาษี) ต่อคน

* กรุณาจองล่วงหน้า 4 วันก่อนวันเข้าพัก

อาหารเช้า

เราสามารถให้บริการอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นหรือแบบตะวันตกได้

สไตล์ญี่ปุ่น | 1600 JPY (รวมภาษี) ต่อคน
สไตล์ตะวันตก | 1100 JPY (รวมภาษี) ต่อคน

* โปรดเลือกญี่ปุ่นหรือตะวันตกต่อกลุ่ม
* กรุณาสำรองห้องพักภายในเวลา 17:00 น. ก่อนวันที่คุณต้องการรับประทานอาหารเช้า